Aktivitetsklubben Østfold

Der barn og ungdom trives!

Det avholdes årsmøtet i foreningen vår tirsdag 30. mai, kl 20.00 på Furuheim.

Agenda
- Godkjenne innkalling
- Valg av møteleder for årsmøtet.
Gjennomgang av regnskapet for 2016
- Valg av styre
- Behandle evt inkomne saker

Ønsker du å ta opp en sak i årsmøtet, må dette være sendt som forslag til styret innen 20.mai. 

mvh
Styret i Aktivitetsklubben Østfold